Keitä olemme

Nämä sivut ovat vain Suomessa asuville henkilöille. Sivuilta löytyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan yleistä informaatiota varten ja niillä ei ole tarkoitus korvata lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita. Théa Nordic AB filial i Finland omistaa tekijänoikeudet näiden sivujen sisältöön ja pidättää itsellään kaikki oikeudet niihin.

Henkilötietojesi käsittely tilausten yhteydessä

Säilytämme tuotetilausten yhteydessä antamasi toimitustiedot toimituksen vaativan ajan, minkä jälkeen tiedot hävitetään järjestelmistämme.

Henkilötietojesi käsittely valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitusten prosessoinnin yhteydessä

Théa Nordic kerää ja käsittelee luottamuksellisesti henkilökohtaisia tietojasi kuten sukunimesi, etunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi sekä antamasi selostuksen ja informaation kyseisestä valmistevirheestä tai haittavaikutuksesta. Tämä koskee myös vastaustasi mahdollisiin ilmoitusta koskeviin lisäkysymyksiin. Näiden tietojen kerääminen ja käsittely perustuu lääkeyrityksiä koskevien lakien mukaiseen velvollisuuteen raportoida ja käsitellä valmistevirhe- ja haittavaikutusilmoitukset. Tietoja tullaan säilyttämään kunnes kymmenen vuotta on kulunut kyseisen valmisteen myyntiluvan päättymisestä. Tiedot ovat saatavilla vain Théa Nordicin toimitusjohtajalla, IT-vastaavalla ja henkilökunnalla, jotka käsittelevät näitä ilmoituksia. Osana laillisia velvoitteita anonyymisoituja tietoja tullaan välittämään Laboratoires Théan pääkonttorin lääketurva- ja laadunvalvontayksiköille sekä toimivaltaisille viranomaisille Euroopan talousyhteisöön kuuluvissa maissa.

Euroopan 26. huhtikuuta 2016 päivitetyn tietosuojalain (GDPR) mukaan sinulla on oikeus saada tietää yrityksen hallussa olevat ja sinua koskevia tiedot ja oikaista niitä. Jos haluat käyttää henkilötietojasi koskevaa oikeuttasi, ota yhteyttä safety.nordic@theapharma.com